Thiết kế và sản xuất thùng xe tải, xe chuyên dùng

Dịch vụ hỗ trợ

Thiết kế & lắp đặt xe chuyên dùng

Từ cơ sở của xe chassis ( xe sát xi ) đó, tuỳ theo nhu cầu sử dụng của khách hàng mà nhà sản xuất sẽ thiết kế, sản xuất và lắp đặt phần chuyên dụng lên chassis.