Sản phẩm

HINO SERIES 300

Phù hợp với các tuyến vận chuyển ngắn và vừa, các cung đường nội thị với chất lượng vận chuyển tối ưu

HINO SERIES 500

Vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, tiện nghi kinh tế, với khả năng chuyên chở linh hoạt

HINO SERIES 700

Đáp ứng nhu cầu cao nhất của các nhà vận tải chuyên nghiệp