• Hino 500

HINO SERIES 500

HINO SERIES 500

Vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, tiện nghi kinh tế, với khả năng chuyên chở linh hoạt

Cấu hình cho