Lịch sử phát triển Hino Việt Nam

Lịch sử phát triển Hino Việt Nam

14/02/2023 2:21:10 PM | 1035

Hino Motors Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 1996. Đây là công ty liên doanh giữa Tổng công ty Công nghiệp Ô Tô Việt Nam, Tập đoàn Hino Motors Nhật Bản và Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản. Đến nay, xe tải Hino tại Việt Nam là thương hiệu hàng đầu. Quá trình hình thành, phát triển hơn 20 năm của xe tải Hino tại Việt Nam để lại nhiều ấn tượng.