Thiết kế & lắp đặt cẩu tự hành

Dịch vụ hỗ trợ

Thiết kế & lắp đặt cẩu tự hành

Xe cẩu tự hành với thiết kế gắn sẵn cần cẩu nên tạo sự tiện lợi cho việc nâng hạ, xếp hàng hóa lên thùng xe, thay thế sức lao động có hạn được lắp đặt trên nền xe Hino với các loại cẩu từ 5 tấn đến trên 25 tấn.