Hino Việt Nhật - đại lý xe tải Hino 3S chính hãng
Hino Việt Nhật tuyển dụng nhân sự năm 2021

Hino Việt Nhật tuyển dụng nhân sự năm 2021

4/15/2021 1:36:34 PM | 200 lượt xem

Công ty TNHH Thương mại Ô tô Việt Nhật - Đại lý xe tải Hino 3S chính hãng. Do nhu cầu mở rộng quy mô Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí trong năm 2021.